06 May 2018

3 Komik Fenomenal Penista Agama

Agama politik atau bukan? Sebenarnya bukanlah suatu pertanyaan yang patut dijawab. Sebab, akhirnya hanya berujung pada kebingungan. Ahli Tafsir diperlukan untuk menjelaskannya tafsiran agar lebih mudah dicerna masyarakat awam. Namun, masa-masa panas di tahun politik ini, ada baiknya menerawang lebih jauh ke dalam. Menista agama bukan hanya Ahok (walaupun meragukan

Sardjito Ibnuqoyyim 0