10 Dec 2017

Abu Janda, Felix Siauw, dan Bendera Rasulullah

“AH, Felix keren semalam di ILC. Mati kutu si Abu Janda.” Kata Tesa. “Iya di… kenapa tong si Abu Janda itu coddo-coddo tentang hadis sementara dia tidak tahu. Marahmi Pak Mahfud.” Yusran menimpali. “Kira-kira, bagaimana pendapat Kyai Saleh di?” “Ah, beliau pasti tidak nonton. Tidak nasukaki lihat orang berkelahi.” Kata

Pepi Al-Bayqunie 0